TRUYỆN "ĐOẠN TRƯỜNG"
斷腸述文

"PAST M/Đ", ("h/phlđ/tr"): "Suốt cuộc đời mnh, học-giả Karl Marx khng hề từng ni thnh cu "Hạnh-phc l đấu-tranh!"("h/phlđ/tr") bao giờ cả..." ............................................. (@ "X-giao (Social)")
(@ "X-giao (Social)") .............................................................................................................................................................................................................................................................................. "PAST M/Đ", ("Hong Sa"): "Năm ny sang năm kia đều giống hệt-y nhau, hễ lơi-lơi th bỗng c dăm chục người dng cc l-do nọ ấy đứng ra gọi l biểu-tnh về chủ-quyền..."Giới-thiệu Đoạn Trường thuật-văn 斷腸述文 斷腸新聲 Đoạn Trường tn-thanh Lin-lạc & Giao-dịch X-giao (Social) Bản-quyền

Thường nghe, tn-thanh ...

Bản "Đoạn Trường thuật-văn" dy ...

Bản "斷腸述文" dy ...

Dựa theo cc bản ...

Dựa theo cc bản ...

Sch bảo-đoan bảy ...

Xin vui lng dng ...

TTV(V)2005 ...

MAKE YOUR DONATION TO "DOANTRUONGTHUATVAN.COM"

We Thank Your Visit With This BONUS. Please Come Back, And Bring Your Friends, Too!

2015-T(NC)N

alternate site