TRUYỆN "ĐOẠN TRƯỜNG"
斷腸述文

"PAST M/Đ", 8 ("h/phlđ/tr"): "Suốt cuộc đời mnh, học-giả Karl Marx khng hề từng ni thnh cu "Hạnh-phc l đấu-tranh!"("h/phlđ/tr") bao giờ cả..." ............................................. (@ "X-giao")
(@ "X-giao") .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. "PAST M/Đ", 7 ("Hong Sa"): "Năm ny sang năm kia đều giống hệt-y nhau, hễ lơi-lơi th bỗng c dăm chục người dng cc l-do nọ ấy đứng ra gọi l biểu-tnh về chủ-quyền..."Giới-thiệu Đoạn Trường thuật-văn 斷腸述文 斷腸新聲 Đoạn Trường tn-thanh Lin-lạc & Giao-dịch X-giao Bản-quyền

Thường nghe, tn-thanh ...

Bản "Đoạn Trường thuật-văn" dy ...

Bản "斷腸述文" dy ...

Dựa theo cc bản ...

Dựa theo cc bản ...

Sch bảo-đoan bảy ...

Xin vui lng dng ...

TTV(V)2005 ...

MAKE YOUR DONATION TO "DOANTRUONGTHUATVAN.COM"

2015-T(NC)N

Free Web Counters
Web Counter

shopify analytics ecommerce
tracking