Giới-thiệu
Các Bản Văn
Giao-dịch
Mạn-đàm
Blog
Bản-quyền
Lượm-lặt Tin
   
 


Thường nghe, tân-thanh "Đoạn Trường” đọc nghe như thi-văn, (ta nôm-na gọi là thơ), mà văn thi vốn vẫn thì khó hiểu, vậy "Truyện Kiều" thật thì khó hiểu, mới thử lấy lời người xưa mà dông-dài chắp-nhặt thì quả cũng được một vài trống-canh mua vui, bèn tạm gọi tên sách là "Đoạn Trường––thuật-văn", (ta nôm-na gọi là truyện kể).

TN-2/18/2005
                                                     SỐ LƯỢT GHÉ

 
   
 
View Free Web Counters
Web Counter